ระเบียบการกู้เงิน
Posted: จินต์ Date: 2012-12-06 09:39:58
   
  ...อยากทราบว่าการกู้เงินของสหกรณ์ ไม่จำเป็นต้องใช้เอรสารของคู่สมรสและคู่สมรสไม่จำเป็นต้องเซ็นรับทราบหรือเซ็นยินยอมหรอค่ะ ...เวลามีปัญหาจะแก้ปัญหาได้อย่างไรค่ะ อาทิเช่นไม่ทราบสามีกู้เงินไปทำอะไรเงินไปไหน ทราบค่ะว่าหักเงินจากเงินเดือนของเค้าแต่ครอบครัวก็ต้องใช้เงินเช่นค่ะ ....ตอนสมัครสมาชิกไม่ได้ใส่ชื่อคู่สมรสก็แสดงว่าไม่จำเป็นต้องให้คู่สมรสมาเซ็นหรอค่ะ... ...ทำไมไม่ยอมเสียเวลาให้มาเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าละค่ะสำหรับข้าราชการที่จดทะเบียนแล้ว และโอนเข้าบัญชีภรรยาก็ได้ เงินปันผลอีกค่ะ ภรรยาไม่เคยได้รับเลย สามีรับไปกินเหล้าเที่ยวสนุกบ้านไม่กลับได้ทั้งเงินกู้ได้ทั้งปันผล ลูกเมียอดไป จะได้เป็นธรรมแก่ภรรยาและลูกละค่ะ.. ...ขอความเป็นมายังท่านค่ะ..
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :จนท.สค.รน.  2012-12-13 09:07:37
 
 
  1.ต้องใช้เอกสารของคู่สมรสในการกู้เงินและคู่สมรสเซ็นต์ในสัญญาเงินกู้และเอกสารของภรรยาทุกฉบับ 2.กู้ยอดตั้งแต่ 1ล้านบาทขึ้นไปต้องนำคู่สมรสมาเซ็นต์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนพื้นที่หน่วยครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผจก.สค.รน.  2012-12-29 22:49:51
 
 
  ๑.การกู้เงินต้องให้ภรรยายินยอมและลงชื่อด้วย ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน ใบสมรส และสำเนาทะเบียนบ้านภรรยาที่รับรองสำเนาถูกต้อง ๒.เงินกู้และเงินปันผลคงต้องโอนเข้าบัญชีสมาชิกเท่านั้นไม่สามารถโอนเข้าบัญชีภรรยาหรือผู้อื่นได้ ๓.สมาชิกที่เป็นทหารเรือที่ดีต้องเลี้ยงดูภรรยาและลูกอย่างสมเกียรติ ขอให้สมาชิกทุกคนทำความเข้าใจกันในครอบครัวด้วย
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :รองผู้จัดการ-2  2013-01-04 10:57:32
 
 
  ปัจจุบันหลายสหกรณ์มีเว็บไซต์แล้ว ก็ขอรหัสจากสามีมาตรวจสอบหุ้นหรือเงินฝากแต่ก็ดูภาระหนี้ได้ โดยอ้างว่าช่วยดูให้ หรือต้องการให้เปิดบัญชีเงินฝากที่ สค.รน.ให้เนื่องจากได้ดอกเบี้ยถึง 4.50% ต่อปี(สูงกว่าธนาคาร)
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: