ต้องการจ้างคนค้ำ 1 คน อายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 19 โดยจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ 2x,xxx หรือคุยกันได้
Posted: ยงศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ Date: 2020-03-03 12:56:42
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ยงศักดิ์  ศรีสวัสดิ์  2020-03-03 12:57:58
 
 
  โทร.0638503526
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: