โครงการต่างๆ
 

 

การดำเนินงานของ สค.รน. แบ่งเป็น 4 กิจการ ประกอบด้วย

 1. กิจการออมทรัพย์และเงินกู้ ทำหน้าที่รับฝากเงินและให้สมาชิกได้กู้เงิน
 2. กิจการสวัสดิการเคหสถานราชนาวี อาคารเกษมมณฑล
 3. กิจการกองทุนพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย โครงการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี 1
 4. กิจการ โครงการ เนวี่ เพลส คอนโดมิเนี่ยมคุณภาพสูง ราคาสวัสดิการ
   
   
 
Posted: admin Date: 2012-08-02 14:24:39 IP: 110.168.206.84