13 ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
 
 
 
 
   
   
 
Posted: admin Date: 2021-10-11 06:55:10 IP: 110.171.139.164