ประกาศ ผลการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2565
 

บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 สค.รน. จะโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิก ใน วันพุธที่ 31 ส.ค.65 เวลา 1600 เป็นต้นไป ขอบคุณครับ

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 
Posted: กันตภณ รัศมี Date: 2022-08-30 13:27:52 IP: 124.121.182.89