บรรยายพิเศษ นักเรียนจ่า โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศฝ.นย. ปี 2567
 
 
 
 
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 พลเรือตรี คมพันธ์  อุปลานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี พร้อมคณะ   เดินทางไปประชาสัมพันธ์ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "การออมทรัพย์กับสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด" ให้แก่นักเรียนจ่านาวิกโยธิน   โดย พลเรือตรี นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ได้ให้การต้อนรับ พร้อมอนุเคราะห์สถานที่ และอนุญาตให้นักเรียนจ่าทหารเรือ ได้เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุมนาวิกโยธิน ศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

       ในการบรรยายครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้นักเรียนจ่าทหารเรือ ได้รับทราบถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อจะได้สามารถวางแผนการออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการต่างๆ จากสหกรณ์ฯ อีกด้วย หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย     ได้เปิดให้นักเรียนจ่าทหารเรือ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

   
   
 
Posted: admin Date: 2024-02-07 07:46:32 IP: 124.121.177.67