บรรยายพิเศษ นักเรียนจ่า โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ปี 2567
 
 
 
 
 

    เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. พลเรือตรี คมพันธ์  อุปลานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด พร้อมคณะ เดินทางไปประชาสัมพันธ์ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "การออมทรัพย์กับสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด" ให้แก่นักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ      กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก ธานิศ  ผู้นำผล ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ และได้ให้การอนุเคราะห์สถานที่ และอนุญาตให้นักเรียนจ่าทหารเรือ ได้เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

    ในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้นักเรียนจ่าทหารเรือ ได้รับทราบถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อจะได้สามารถวางแผนการออมทรัพย์ได้    เป็นอย่างดี รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการต่างๆ จากสหกรณ์ฯ อีกด้วย หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ได้เปิดให้นักเรียนจ่าทหารเรือ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

   
   
 
Posted: admin Date: 2024-02-08 13:15:29 IP: 124.121.177.67