บรรยายพิเศษ โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ ปี 2567
 
 
 
 
 

เมื่อ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. พลเรือตรี คมพันธ์  อุปลานนท์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด พร้อมคณะ เดินทางไปประชาสัมพันธ์ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "การออมทรัพย์กับสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด" ให้แก่นักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี สมบัติ  จูถนอม  เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ให้การต้อนรับ และได้กรุณาให้การอนุเคราะห์สถานที่ และอนุญาติให้นักเรียนจ่าทหารเรือ ได้เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้นักเรียนจ่าทหารเรือ ได้รับทราบถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อจะได้สามารถวางแผนการออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการต่างๆ จากสหกรณ์ฯ อีกด้วย หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ได้เปิดให้นักเรียนจ่าทหารเรือ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
   
   
 
Posted: admin Date: 2024-03-08 10:29:34 IP: 124.121.176.204