สค.รน. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) จังหวัดนครพนม วันที่ 19 ก.พ.2563
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563 สค.รน. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) มอบอุปกรณ์การศึกษา การกีฬา และทุนการศึกษา

ณ โรงเรียนนครพนมวิทยา และ โรงเรียนบ้านคำเตยอุปถัมภ์ จังหวัดนครพนม
   
   
 
Posted: admin Date: 2020-03-03 10:15:53 IP: 14.207.10.82