คืนเงินต้นโครงการพักชำระหนี้ จ่าย 4มิ.ย.63
 
 
 
 
 

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จำกัด
คืนเงินต้น - โครงการผ่อนผันพักชำระหนี้ เดือน พฤษภาคม
จ่ายคืน สมาชิก 4 มิ.ย.63
671 ราย TMB 654 ราย + KTB 17 ราย (สค.รน.ชำระค่าธรรมเนียมให้ รายละ 12 บาท)
รวมเป็นเงิน 3,532,551 บาท 


Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
Posted: กันตภณ รัศมี Date: 2020-06-02 11:21:47 IP: 110.168.68.118