บรรยายพิเศษฯ ณ รร.ชุมพล ทหารเรือ
 
 
 
 
 

เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 23 ก.ค.63 สค.รน.ร่วมกับ รร.ชุมพล ทหารเรือ จัดบรรยายพิเศษ เรื่องการออมทรัพย์กับ สค.รน. เพื่อให้ความรู้  รู้จักสิทธิประโยชน์ และปลูกฝังให้ กำลังพลรู้จักการออมเงินเพื่ออนาคตที่ดี  ตามนโยบาย ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ / ประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ โดยมี น.อ.สัมฤทธิ์  ตั้งมานะ  ผู้จัดการ สค.รน. และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบรรยาย

 

 

 

 

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2020-08-07 00:49:35 IP: 115.87.36.232