ประชาสัมพันธ์ฯ พื้นที่จันทบุรีและตราด 2563
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 21 - 23 ก.ค.63 พล.ร.ต.ดุลยพัฒน์  ลอยรัตน์  ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน.และเจ้าหน้าที่ สค.รน. ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์  ให้ความรู้ เรื่องการออมทรัพย์กับ สค.รน.และให้บริการรับสมัครสมาชิก ให้กับ ข้าราชการกองทัพเรือ พื้นที่จันทบุรี ตราด ได้แก่ 1.ฐานส่งกำลังบำรุงทางเรือ จ.ตราด 2.ค่ายเทวาพิทักษ์ หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน นย. 3.กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมอบหมายให้ ร.อ.สุนทร  กาสีพูน  รองผู้จัดการ  เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการที่เข้าร่วมทราบและรู้จัก สค.รน. ดีมากยิ่งขึ้น

 

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2020-08-07 08:42:15 IP: 180.183.132.191