กิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษา 3 โรงเรียน จ.จันทบุรี 2563
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 21-23 ก.ค.63 พล.ร.ต.ดุลยพัฒน์  ลอยรัตน์ ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. และคณะ จัดกิจกรรม CSR (ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม) ได้เดินทางไปมอบเงินทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จ.จันทบุรี  ได้แก่  โรงเรียนวัดคลองน้ำใส , โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง และโรงเรียนวัดเสม็ดงาม โรงเรียนละ 50,000 บาท  รวมเป็นเงินที่มอบ 150,000 บาท 

 

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2020-08-07 09:07:36 IP: 180.183.132.191