ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออมทรัพย์และสิทธิจาก สค.รน.นรข.อุบลราชธานี
 
 
 
 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 พล.ร.ต.ดุลยพัฒน์  ลอยรัตน์ ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. พร้อมเจ้าหน้าที่ สค.รน. ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์งานของ สค.รน. เกี่ยวกับการออมทรัพย์และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงจะได้รับให้กับกำลังพล นรข.เขตอุบลราชธานี
   
   
 
Posted: กันตภณ รัศมี Date: 2020-08-16 21:05:45 IP: 115.87.36.57