ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567
 
 
 
 
 

ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกที่บุตรเคยได้ทุน ปี 2564 -2566 หากยื่นมาจะไม่ผ่านคุณสมบัติ

ยกเว้น ทุนสำหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

เคยได้ทุนปี 2564 <<< ตรวจสอบ

เคยได้ทุนปี 2565 <<< ตรวจสอบ

เคยได้ทุนปี 2566 <<< ตรวจสอบ

สมาชิกที่ขอทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา ไม่ต้องแนบเอกสารตามใบสมัครขอรับทุนฯ  ข้อ 1

ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุน <<<< คลิ้กที่นี่

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
Posted: กันตภณ รัศมี Date: 2024-05-31 09:05:02 IP: 124.121.176.174