ตรวจสอบหุ้น
เงินฝาก/กู้
ปันผล/เฉลี่ย

เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 เปิดใช้ครั้งแรกโปรดลงทะเบียนก่อน
 ลืมรหัสผ่าน
เดือนนี้: 6300 คน
ทั้งหมด: 791992 คน
 
 
 

 

 

 
สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตร ปี61, ปี62 และปี63
ประกาศ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 11 - 14 พ.ค.64 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 31 มี.ค.64 - 2 เม.ย.64 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 10 - 12 มี.ค.64 ณ กอง สน.กร.
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผู้ค้ำประกันกรณีผู้ค้ำประกันรับภาระหนี้สินแทนผู้กู้
เงินรอตรวจสอบ เดือน ธ.ค.63
สค.รน. ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)
รายชื่อ สมาชิกสมัครใหม่ ประจำเดือน ธ.ค.63
รายชื่อ สมาชิกสมัครใหม่ ประจำเดือน พ.ย.63
รายชื่อ สมาชิกสมัครใหม่ ประจำเดือน ต.ค.63
ประกาศ เงินกู้สามัญโครงการซ่อมที่อยู่อาศัยสู้ภัยโควิด-19 ปี2564
ประกาศ การปรับเพิ่มวงเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์ ปี2564
 

 
 
 

เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564

 
 
 
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ พิเศษ 2.75 %
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50 %
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน

การส่งค่าหุ้น

หุ้น บาท
3 - 100 300 - 10,000 
เพดานสูงสุด  800,000
เริ่ม 1 พ.ค.61
 
 
 
สรุป ปี งป. 2563
ปันผล ปี 63 7.75 %
เฉลี่ยคืน ปี 63 16.35 %

กำไรฯ ปี 63

239 ลบ.

จำนวนสมาชิก 17,004 คน
ทุนเรือนหุ้น 1,877 ลบ.
เงินฝาก 3,902 ลบ.
ข้อมูล ณ 30 ก.ย.63

ขอเชิญสมาชิก เพิ่มเพื่อนใน app line

Line @kehacoop
ฝ่ายสินเชื่อ line = 0802581243
ฝ่ายการเงิน line = 024753238
ฝ่ายทุนเรือนหุ้น line = 0659601460

E-mail : kehanavycoop@gmail.com

Facebook สครน.