ตรวจสอบหุ้น
เงินฝาก/กู้
ปันผล/เฉลี่ย

เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 เปิดใช้ครั้งแรกโปรดลงทะเบียนก่อน
 ลืมรหัสผ่าน
เดือนนี้: 5836 คน
ทั้งหมด: 594086 คน
 
 
 

 

 

 
รายชื่อนักเรียนจ่าที่สมัครเป็นสมาชิกกับ สค.รน. ประจำปี 2562
ประกาศ การช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19
สค.รน. ขอเลื่อนการเดินทางไปประชาสัมพันธ์และให้บริการพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย.63
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
สค.รน. ขอประกาศ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ และผู้คำ้ประกัน
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 31 มี.ค.63 - 2 เม.ย.63 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 25-27 ก.พ.63 ณ กอง สน.กร.
สค.รน. ขอประกาศการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธ.ค.62
สค.รน. ขอแจ้ง เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เดิม 7.15 เป็น 6.15
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 28 - 30 ม.ค.63 ณ กอง สน.กร.
สค.รน. แจ้งปิดทำการ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันกองทัพไทย
ระเบียบ การให้กู้เงินสามัญ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
สค.รน. ขอเลื่อนการเดินทางและขอแจ้งกำหนดการเดินทางมาให้บริการเพื่อประชาสัมพันธ์และให้บริการสมาชิก
 

 
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ            6.15 % ต่อปี
วงเงินสูงสุด  65 เท่า 
การผ่อนชำระสูงสุด  20  ปี   

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เคหะฯ      6 %  ต่อปี
กู้สูงสุดไม่เกิน 5 ลบ.
การผ่อนชำระสูงสุด 30  ปี  

 

 
 
 
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ พิเศษ 3.00 %
ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50 %
ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน

การส่งค่าหุ้น

หุ้น บาท
3 - 100 300 - 10,000 
เพดานสูงสุด  800,000
เริ่ม 1 พ.ค.61
 
 
 
สรุป ปี งป. 2562
ปันผล ปี 62 7.75 %
เฉลี่ยคืน ปี 62 18.60 %

กำไรฯ ปี 62

235 ลบ.

จำนวนสมาชิก 15,541 คน
ทุนเรือนหุ้น 1,680 ลบ.
เงินฝาก 3,850 ลบ.
ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62

ขอเชิญสมาชิก เพิ่มเพื่อนใน app line

Line @kehacoop
ฝ่ายสินเชื่อ line = 0802581243
ฝ่ายการเงิน line = 024753238
ฝ่ายทุนเรือนหุ้น line = 0659601460

Facebook สครน.