ตรวจสอบหุ้น
เงินฝาก/กู้
ปันผล/เฉลี่ย

เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 เปิดใช้ครั้งแรกโปรดลงทะเบียนก่อน
 ลืมรหัสผ่าน
เดือนนี้: 21 คน
ทั้งหมด: 713377 คน
 
 
 

 

 

 
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 1 - 3 ธ.ค.63 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 27 - 30 ต.ค.63 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 29 ก.ย.63 - 1 ต.ค.63 ณ กอง สน.กร.
ประกาศ ผลการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2563
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 25 - 27 ส.ค.63 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 29 - 31 ก.ค.63 ณ กอง สน.กร.
ประกาศเงินกู้สามัญโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสู้ภัยโควิด-19
 

 
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ            6.15 % ต่อปี
วงเงินสูงสุด  65 เท่า 
การผ่อนชำระสูงสุด  20  ปี   

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เคหะฯ      6 %  ต่อปี
กู้สูงสุดไม่เกิน 5 ลบ.
การผ่อนชำระสูงสุด 30  ปี  

 

 
 
 
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ พิเศษ 3.00 %
ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50 %
ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน

การส่งค่าหุ้น

หุ้น บาท
3 - 100 300 - 10,000 
เพดานสูงสุด  800,000
เริ่ม 1 พ.ค.61
 
 
 
สรุป ปี งป. 2562
ปันผล ปี 62 7.75 %
เฉลี่ยคืน ปี 62 18.60 %

กำไรฯ ปี 62

235 ลบ.

จำนวนสมาชิก 15,541 คน
ทุนเรือนหุ้น 1,680 ลบ.
เงินฝาก 3,850 ลบ.
ข้อมูล ณ 30 ก.ย.62

ขอเชิญสมาชิก เพิ่มเพื่อนใน app line

Line @kehacoop
ฝ่ายสินเชื่อ line = 0802581243
ฝ่ายการเงิน line = 024753238
ฝ่ายทุนเรือนหุ้น line = 0659601460

Facebook สครน.