ตรวจสอบหุ้น
เงินฝาก/กู้
ปันผล/เฉลี่ย

เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 เปิดใช้ครั้งแรกโปรดลงทะเบียนก่อน
 ลืมรหัสผ่าน
เดือนนี้: 3802 คน
ทั้งหมด: 440909 คน
 
 
 
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิก พื้นที่สัตหีบ ในวัน 29 เม.ย ถึง 2 พ.ค.62 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31มี.ค.62
ประกาศเสนอขายที่ดินเปล่าพื้นที่ ต.พลูตาหลวง 33ไร่77ตรว.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28ก.พ.62
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิก พื้นที่สัตหีบ ในวัน 26-28 มี.ค.62 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ม.ค.62
สค.รน.จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก รับสมัคร รับสัญญากู้และธุรกรรมในพื้นที่ สัตหีบ 26-28 ก.พ.62
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31ธ.ค.61
สค.รน.จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก รับสมัคร รับสัญญากู้และธุรกรรมในพื้นที่ สัตหีบ 29 - 31 ม.ค.62
ขอเลื่อนวันสค.รน.จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก รับสมัคร รับสัญญากู้และธุรกรรมในพื้นที่ สัตหีบ
เงินปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิกที่ Rejected จากธนาคาร
เรือง เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 5ปี
สค.รน.จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก รับสมัคร รับสัญญากู้และธุรกรรมในพื้นที่ สัตหีบ 24-26 ธ.ค.61
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ระเบียบ สค.รน. ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2561
 
 

 
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ            7.25 % ต่อปี
วงเงินสูงสุด  60 เท่า 
การผ่อนชำระสูงสุด  20  ปี   

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เคหะฯ      6 %  ต่อปี
กู้สูงสุดไม่เกิน 5 ลบ.
การผ่อนชำระสูงสุด 30  ปี  

 

 
 
 
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ พิเศษ 3.75 %
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน
เงินฝากออมทรัพย์ 3.0 %
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน

การส่งค่าหุ้น

หุ้น บาท
3 - 100 300 - 10,000 
เพดานสูงสุด  800,000
เริ่ม 1 พ.ค.61
 
 
 
สรุป ปี งป. 2561
ปันผล ปี 61 7.50 %
เฉลี่ยคืน ปี 61 15.60 %

กำไรฯ ปี 61

196.7 ลบ.

จำนวนสมาชิก 14,285 คน
ทุนเรือนหุ้น 1,501 ลบ.
เงินฝาก 3,720 ลบ.
ข้อมูล ณ 30 ก.ย.61

ขอเชิญสมาชิก เพิ่มเพื่อนใน app line

Line @kehacoop
ฝ่ายสินเชื่อ line = 0802581243
ฝ่ายการเงิน line = 024753238
ฝ่ายทุนเรือนหุ้น line = 0946458678

Facebook สครน.