ตรวจสอบหุ้น
เงินฝาก/กู้
ปันผล/เฉลี่ย

เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 เปิดใช้ครั้งแรกโปรดลงทะเบียนก่อน
 ลืมรหัสผ่าน
เดือนนี้: 6718 คน
ทั้งหมด: 862669 คน
 
 
 

 

 

 
ประกาศ การเสนอราคาซื้อวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 6 - 8 ต.ค.64 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 1 - 3 ก.ย.64 ณ กอง สน.กร.
ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2564
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 9 - 11 ส.ค.64 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 6 - 9 ก.ค.64 ณ กอง สน.กร.
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 31 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตร ปี61, ปี62 และปี63
ประกาศ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
 

 
 
 

เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564

 
 
 
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ พิเศษ 2.75 %
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50 %
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน

การส่งค่าหุ้น

หุ้น บาท
3 - 100 300 - 10,000 
เพดานสูงสุด  800,000
เริ่ม 1 พ.ค.61
 
 
 
สรุป ปี งป. 2563
ปันผล ปี 63 7.75 %
เฉลี่ยคืน ปี 63 16.35 %

กำไรฯ ปี 63

239 ลบ.

จำนวนสมาชิก 17,004 คน
ทุนเรือนหุ้น 1,877 ลบ.
เงินฝาก 3,902 ลบ.
ข้อมูล ณ 30 ก.ย.63

 

QR Code : จองคิวยื่นขอกู้เงิน

    พื้นที่ สัตหีบ

   

       

ขอเชิญสมาชิกเพิ่มเพื่อนใน app line

Line Official

Line ID : @kehacoop

ฝ่ายการเงิน

line ID : 024753238

ฝ่ายทุนเรือนหุ้น

line ID : 0659601460

E-mail :   

kehanavycoop@gmail.com

Facebook สครน.